Im mieszanki gruntowe sa drobniejsze, tym wilgotnosc ich powinna byc wieksza i odwrotnie

Im mieszanki gruntowe są drobniejsze, tym wilgotność ich powinna być większa i odwrotnie. Zachowanie właściwej (optymalnej) wilgotności stabilizowanej mieszanki mineralnej pozwala na oszczędniejsze zużycie emulsji, a tym samym i asfaltu. Ten sam wynik osiąga się przez użycie emulsji o obniżonym stężeniu asfaltu (rozwodnionej), co wskazane jest przy stabilizacji drobnoziarnistych i zwięzłych mieszanek gruntowych, zwłaszcza gliniastych. Mieszanki gruntowe o znacznej wilgotności charakteryzują się z jednej strony zaletą w postaci wspomnianej oszczędności lepiszcza, a z drugiej stro...

Srednica próbek

Przy doborze mieszanek gruntowych drobno- i średnioziarnistych stabilizowanych przy użyciu emulsji - dla dokładnego zbadania mieszanki bitumicznej wskazane jest wykonać 5 serii po 6 próbek każda seria z ilością czystego asfaltu według poprzednio wymienionej zasady. Trzy próbki przeznacza się do określenia wytrzymałości na ściskanie proste jednoosiowe, a pozostałe służą do określenia nasiąkliwości wodą. Wymiar próbek dla mieszanki drobnoziarnistej wynosi h = C/J = = 50 mm, a dla średnioziarnistej h = C/J = 70 mm. Średnica próbek powinna być nie mniej, niż 4-krotnie większa (...

Lupiny grubosci 3 cm

Łupiny grubości 3 cm wykonywane są z betonu wibrowanego bez zbrojenia drutem i na grzbiecie mają wystające grzebienie dla zwiększenia przyczepności betonu. Po ułożeniu belek w odstępach 0,6 lub 1,0 m układa się na górnych stopkach łupiny z przesunięciem spoin czołowych między łupinami sąsiednich rzędów opół długości cegły. Następnie nanosi się beton, który ze względu na małą ilość w porównaniu z poprzednio opisanymi typami stropów musi być doborowej jakości, nie różniącej się od betonu belek i łupin. Strop ten jest bardzo oszczędny pod względem zużycia cemen...

Filtry paliwa silników gaźnikowych

Jeden most o długości modelowej 15,24 m składał się z belek głównych o skrzynkowym przekroju trójkątnym przy grubości blachy 2 mm (tzw. typu Fairchilld 2) . Drugi most doświadczalny o rozpiętości 18,3 m składał się z belek głównych o przekroju paraboli, szerokości 1,22 m. Z kilku takich belek obok siebie położonych i połączonych żebrami można otrzymać most o żądanej szerokości. Ciężar konstrukcji aluminiowej wynosi 49 kG/m2. W r. 1960 wykonano na wyspie Long-Island 2 bliźniacze mosty typu Fairchild z płytą współpracującą. Oba posiadają przęsła o wymiara...

Najnowsze zdjęcia w galerii ogrzewaniepodlogowe.info:

331#grupa dekarska , #układanie gontów bitumicznych , #mrówka rząśnik , #olx skępe , #domy danwood , #olx gubin , #mrówka siedlce godziny otwarcia , #mrówka siedlce , #życzenia urodzinowe dla siostry ciotecznej , #program do projektowania szaf ,