Nowoczesna architektura : Architekci Grove / Debartolo

Perspektywa 01 Architekci Debartolo otrzymali zlecenie opracowania głównego planu dla rosnącego kościoła w satelickiej społeczności Metro-Phoenix. Debartolo Architects opracował nowy język dla kościoła, który nazwał się po istniejącym gaju pistacjowym, który kiedyś i nadal częściowo rozwija się na ich 22-hektarowym terenie. Z trzema istniejącymi budynkami, zbudowanymi przez kongregację i zaprojektowanymi przez wolontariuszy, p...

Lupiny grubosci 3 cm

Łupiny grubości 3 cm wykonywane są z betonu wibrowanego bez zbrojenia drutem i na grzbiecie mają wystające grzebienie dla zwiększenia przyczepności betonu. Po ułożeniu belek w odstępach 0,6 lub 1,0 m układa się na górnych stopkach łupiny z przesunięciem spoin czołowych między łupinami sąsiednich rzędów opół długości cegły. Następnie nanosi się beton, który ze względu na małą ilość w porównaniu z poprzednio opisanymi ...

Wymiary geometryczne

Emulsje . Rodzaje emulsji i ich przeznaczenie. Do stabilizacji gruntów lub ich mieszanek z kruszywami kamiennymi stosowane są wolno rozpadowe emulsje anionowe i kationowe. Emulsje kationowe powinny odpowiadać wymaganiom tymczasowym. Dla emulsji anionowych, oprócz szybko rozpadowych brak jest obecnie krajowych zarówno obowiązujących, jak i tymczasowych wymagań. Można się jedynie wzorować na główniejszych wymaganiach innych kraj...

Najnowsze zdjęcia w galerii ogrzewaniepodlogowe.info:

331#olx poddębice , #program do projektowania szaf przesuwnych , #program do projektowania szaf wnękowych , #ramki na zdjęcia allegro , #grupa dekarska , #układanie gontów bitumicznych , #mrówka rząśnik , #olx skępe , #domy danwood , #olx gubin ,